Bilder från freestyle lägret 

                    2010 

Här finns foton tagna med videokamera. Tyvärr inte av bästa kvalitet men ändock!