BILDGALLERI  Porträtt   sid 1                      [counter] Besökare totalt

Kommentarer som jag skrivit om olika hundraser har jag läst mig till i olika hundtidningar och böcker samt på "nätet". Jag hoppas att dessa ska vara någorlunda korrekta eftersom jag inte själv utger mig för att vara någon hundexpert.

Comments about the different breedes I`ve learned in various dogbooks/magazines and on the internet and I hope that they are fairly adequate because I dont claim to be any expert on dogs.

   

Labrador, målad på ett pennställ. 

Yorkshireterrier

En tuff och orädd hund vars vanliga uppgift i 1800-talets England var råttjakt. Speciellt i spinneri och vävdistriktet Yorkshire.

 

A tough and unscared dog whose task in the 1800 of England was to chase

rats, specially in the spinning and weaving mill districts of Yorkshire.

Engelsk Bulldog,målad på en större lampfot.

Strid mellan bulldog och björn var en gång ett folknöje i England.

Long ago in England it was a popular entertainment to watch bears and bulldogs fight.

 

 1